Title Hlub Tsis Muaj Nuj Nqi
Artist Pahoua Hang
Album nothing entered
Readed 2,809 views on this post

Txij li thaum kuv tau los tsa koj lub cuab lub yig,
Lo lus koj kwv koj tib leeg saib thiaj rau nqi,
Koj saib kuv zoo nkaus li tus neeg tsis muaj nuj nqi,
Koj muab kuv tsuj kiag ntawm koj si taws,
Hlub koj tsis muaj nuj nqi,

Koj tsis hlub ua cas koj tsis hais qhia rau kuv paub,
Puag thaum ntxov uas thaum kuv thiab koj lub neej tseem hluas,
Tsis tau muaj tej me nyuam los khuav kuv lub siab no,
Koj lub siab phem koj lub siab ntais ntuj,
Hlub koj tsis muaj nuj nqi,

Kuv lub neej tsis paub yuav mus xaus rau qhov twg,
Lub neej nyob tsaus ntuj nti nyob li tus neeg dig muag,
Tshua yog tshuav txoj kev qhuav,
Thiaj li yuav los dawv tau txoj kev lwj siab lwj ntsws koj muab rau kuv,
Hlub koj tsis muaj nuj nqi

(repeat from “Koj tsis hlub…”)

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply