« Tou Ly Vangkhue »

Cia Ua Chaw Tshua

Tshaj Qhov Hais Tau

Kuv Leej Muam

Txhob Ncaim

Tseg Tsis Tau

Tsis Muaj Lawm

Yog Sij Hawm

Kuv Tsis Tau Koj

Li Tus Dej Ntws

Ntshaw Lub Neej