« Pov Thoj »

Caij Sib Nrug

Qub Ntxhiab

Mam Tso Koj Mus

Mus Zoo Tus Hlub

Thov Ntsib Ua Zaum Kawg

Tseem Tos

Zoo Siab Nrog

Nco Txog Koj

Koj Mus Tsheej Cuab

Tos Leej Muam

Nco Ua Luaj

Thaum Yuav Ncaim

Hlub Kawg Kiag

Plees Nkauj Nraum

Cov Lus Hais Cia

Page 1 of 3123