« Xanakee »

Paj Tawg Ntsa Nco Wb Yav Tag

Ua Cas Koj Thiaj Hloov Siab

Koj Yog Tus Uas Kuv Hlub

Zeem Tsis Tau

Cog Siab Rau Koj

Txog Koj Ib Leeg

Hnov Qab Txog Kuv

Nco Koj Mus Ib Sim

Lub Neej Ntsuag