« Kawm Muas »

Cia Ua Ib Zaj Dab Neeg

Yog Tau Ncaim Lawm Tiag

Tuaj Txog Lub Tsev Kawm

Niam Lub Hnub Nyoog

Thaj Chaw Qub

Thov Muab Sij Hawm Rau Kuv

Tau Koj Lub Cev Tsis Tau Koj Lub Siab