« Lue Vang »

Yog Tau Koj Ua Kuv Sev

Thov Koj Hlub

Tag Ib Txhis

Koj Yug Kuv Txoj Sia

Kuv Tseem Hlub Koj

Rov Qab Los

Nco Thaum Hluas

Ib Puas Tsav Yam

Thaum Twg Mam Hlub

Txij Hnub No Mus

Rov Los

Ntshaw Tshaj Txhua Yam

Yog Sib Hawm Tig Tau Rov Qab

Zaum Kawg

Ncaim Mus Tsis Qhia

Page 1 of 212