« 4 Seasons »

Rov Los Hnub Lig

Nco Thaum Tuav Koj Tes

Yog Muaj Ib Hnub

Cia Kuv Xav Tso

Vim Muaj Koj Lub Suab Luag

Hlub Ib Vuag Dua

Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj

Ua Li Koj Npau Suav