« Hnub Lauj »

Kuv Tsis Muaj Nuj Nqis

Lam Sim Koj Siab

Muaj Kuv Tsis Muaj Koj

Neeg Tsis Zoo Nkauj

Neej Sib Tso

Tseem Hlub Koj Ib Leeg

Thov Txhob Hloov Siab

Rov Los Koj Txiv