Title Yog Sib Hawm Tig Tau Rov Qab
Artist Lue Vang
Album nothing entered
Readed 2,943 views on this post

Yog lub sijhawm tig tau rov qab
Kuv yeej txaus siab cia koj dag
Tsuas kuv tau nyob ntawm koj ib sab
Kom tsis txhob zoo li niaj hnub no
Kuv mus txog twg los tsis twb tsis muaj koj

Yog lub sijhawm tig tau rov qab
Kuv yeej txaus siab cia koj ntxias
Tsuas kuv tau nyob ntawm koj lub xub ntiag
Kom tsis txhob zoo li niaj hnub no
Kuv mus txog twg los tsis pom koj

Lub sijhawm no rov qab txog
Lub caij thaum koj ncaim kuv mus
Tamsim no koj nyob li cas lawm
Leej twg yog tug xwv koj pw

Koj puas puab tias kuv txhawj txog koj
Ntshai tsam koj noj tsis qab, thiab nyob tsis zoo
Uas hmo no leej twg yog tus puag koj pw
Los yog koj mus khooj koj ib leeg xwb

Xav qhia rau koj paub hais tias
Kuv tsis chim rau koj os
Kuv zam txim tau tag nrho tibsi
Tsuas yog kuv xav pom koj ib zaug ntxiv

Thiab kuv xav ua koj tsaug ntau ntau
Rau txoj kev hlub koj tau muab rau kuv ib zaug
Ua koj tsaug rau koj txoj kev qhia
Kuv yuav nco ntsoov mus tag ib tiam

Yog lub sijhawm tig tau rov qab
Kuv yeej txaus siab cia koj dag
Tsuas kuv tau nyob ntawm koj ib sab
Kom tsis txhob zoo li niaj hnub no
Kuv mus txog twg los tsis twb tsis muaj koj

Yog lub sijhawm tig tau rov qab
Kuv yeej txaus siab cia koj ntxias
Tsuas kuv tau nyob ntawm koj lub xub ntiag
Kom tsis txhob zoo li niaj hnub no
Kuv mus txog twg los tsis pom koj

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply