Title Ncaim Mus Tsis Qhia
Artist Lue Vang
Album nothing entered
Readed 1,954 views on this post

Kuv tso lub nplhaib tso saum hauv ncoo
Kuv sau tsab ntawv tso rau saum txaj
Kuv tso nyiaj txiag, ib puas tsav yam
Kom tsis tshuav dabtsi khuam rov tom qab

Kuv tso kasces rau ntawm qhov rooj
Kuv tso lub tsheb rau hauv garage
Kuv tso vaj tsev txhua tsav txhua yam
Kuv mus zaum no yuav tsis rov qab

Chorus:
Kuv ncaim nws mus tsis qhia nws paub
Txawm kuv nyob los rua muaj sib ceg
Txawm hais npaum twg los ua txuj tsis totaub
Vim nws tsis hlub kuv lawm ntev
Kuv ncaim nws mus tsis pub nws hnov
Txawm kuv nyob los nws tsis xav pom
Kuv ncaim zaum no yuav tsis rov los
Vim nws tsis hlub kuv thaum ntxov

Kuv tso lub neej uas kuv tau muaj
Nrog rau tus neeg kuv hlub thiab tshua
Kuv tso lub neej uas kuv ntshaw tshaj
Kuv mus ntsiag to tsis tig rov qab

Chorus

Kuv tso lub neej uas kuv tau muaj
Nrog rau tus neeg kuv hlub thiab tshua
Kuv tso lub neej uas kuv ntshaw tshaj
Kuv mus ntsiag to tsis tig rov qab

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply