Title Heavenly Sent
Artist Paradise
Album nothing entered
Readed 2,792 views on this post

You are the one who came and rescued me
You are the sun that shines through my heart
You took my hand and led me through the night
Now I can see the love before my eyes

Thaum kuv nyob ib leeg thiab kuv lub siab ntxhov
Koj tsuas luag ib suab ces koj so taus kuv kua muag

Chorus:
You must’ve been heavenly sent right from the sky into my hands
You gave me life, you gave me love, opened my eyes
Now I’m so sure you are the one my heavenly sent
Koj yog ib tug lub ntuj tso tuaj
Lub hnub ci tua rau kuv lub siab
Kuv qhov muag pom kev thaum tsaus kuv ntuj
Zaum no kuv pom kuv txoj kev hlub
Koj yog kuv tug my heavenly sent

Koj yog ib tug ntxim hlub nthuav tis tuav ntxoo kuv
Thaum kuv tsaug zog koj yog tus puag kuv
Koj puas yog tawm hauv kuv txoj kev npau suav
Cia kuv plhws koj ntsej muag saib puas yog tiag
Thaum kuv nyob ib leeg thiab kuv lub siab ntxhov
Koj tsuas luag ib suab ces koj so taus kuv kua muag

Chorus x2

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply