Title Vim Muaj Koj
Artist Paradise
Album nothing entered
Readed 9,006 views on this post

Verse 1
Hauv kuv lub neej, kuv tsis tau paub tias
Nruab hnub hmo ntuj muaj nqi npaum cas.
Tshavntuj los nag, txawm luag thiab chim;
Thaum koj nyob ntawm ib sab, kuv lub neej no yuav kaj.
Txhua yam ntuj tsim hauv ntiaj teb no muaj nqi tuaj.
Vim koj lub neej thiaj tsim nyog ua,
Vim muaj hauv lub neej.

Chorus
Hnub no txhua yam zoo tshaj nag hmo,
Txhua yam muaj nqi muaj nqi dua tuaj.
Zaum no kuv paub txhua yam vim koj.
Hnub no txhua yam zoo tshaj nag hmo,
Tas puas tsav yam muaj nqi tshaj tuaj.
Zaum no kuv paub vim muaj koj.

Verse 2
Hauv kuv nruab siab kuv tsis tau paub tias
Txoj kev sib hlub yuav zoo npau cas.
Zoo lub lub hnub uas ci rau kuv,
Koj nyob ntawm kuv ib sab, koj ua kuv lub neej kaj.
Txhua yam ntuj tsim hauv ntiaj teb no muaj nqi tuaj.
Vim koj lub neej thiaj tsim nyog ua,
Vim muaj koj hauv lub neej.

Chorus

3 Comments

  1. Thumbs up

  2. Is this really the correct lyrics?

  3. zoo nloog heev.

Leave a Reply