Title Sorry
Artist M-TAC
Album nothing entered
Readed 1,211 views on this post

Baby kuv tsuas xav hais thov txim
for everything that I did to make u cry
vim yog kuv tsis zoo koj lub kua muag
thiab li ntws tawm los
tag nrog yog vim kuv ib leeg

thov txim tsis yog txhob txwm
ua rau koj quaj
thaum kuv pom koj quaj
nws yeej mob kuv siab
baby I jus want u to know that
tias kuv yuav tsis ua koj quaj

kuv thov txim tsis yog txhob txwm rau koj quaj
kuv thov txim tsis yog txhob txwm rau koj chim
kuv yuav ua tus txhaus rau koj

bridge: kuv xav hais thov txim rau koj
Kuv xav hais thov txim rau koj
2-never meant to make u cry
2-never meant to hurt u….

baby koj puas kam zam lub txim
rau txhua txhia yam ua kuv ua rau koj
tau quaj…
vim yog kuv tsis zoo koj lub kua muag
thiab li ntws tawm los
tag nrog yog vim kuv ib leeg

sorry

xyov yuav ua li cas…..xyov yuav ua li cas
thiab tau koj lub siab dawb siab zoo

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply