Title So Good Bye
Artist Da Players
Album nothing entered
Readed 1,684 views on this post

Kuv puv koj ntsias nws
You said he’s just a friend
Thaum koj nrug nws
You kiss him once again
Koj hais koj thov txim
You won\’t do it again
Koj hais koj hlub kuv
I know your words pretend

Thaum kuv nrug koj
No matter now or then
Thaum koj nrug kuv
It seems like we’re just friends

So good bye
Don’t wanna see you in my life
Vim kuv tsis xav mob siab
Ib zaug ntxiv lawm
So good bye
I just can\’t take the pain no more
Vim kuv tsis yog tus koj xav hlub lawm tag
So good bye

Kuv nco txog thaum ub
You promised you loved me
Tamsi sij hawm dua
I\’m setting your heart free
Kuv zam txim tsis tau
Cuz you broke my heart in two
Xav tias koj hlub kuv
Cuz I was in love with you

Xav tias koj hlub kuv
But I was wrong again
Xav kom koj nrog kuv
But we’re better off as friends

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply