Title Lus Txhawb Nqa
Artist Pagnia Xiong
Album nothing entered
Readed 2,415 views on this post

Ntuj txawj tsaus, tiamsis txawj tshav
Kob nag txawj los txawj qhuav
Nplooj ntoos txawj hlav txawj zeeg
Lub siab txawj tshaib txawj tsau

Peb ib tsoom phooj ywg txhob maj
Tag kev cia siab tuav lub siab ntev
Kev kawm txuj yuav tuav koj koj lub neej
Kom koj lub neej vam meej

Tshuav tsis ntev yog rau siab
Ib hnub thaum kawg yog koj li tag nrho
Ntsib kev vam meej yog lwm hnub
Npaj rau kev vam meej yog tamsim no
Yog tamsim no

Hnub no, ziag no
Rub siab loj rau txhua yam
Hlub yus tus kheej
Yog ib yam tseem ceeb

Tag kis rov nco txog tsam lig lawm
Ua neeg nyob muaj hnub zoo muaj hnub phem
Txhob maj tso phluav yus txoj kev npau suav
Hnub no yog koj hnub zoo
Koj hnub zoo

1 Comment

  1. I love this song<3.

Leave a Reply