« Phia Phillip Yang »

Qhia Kiag Los Rau Kuv

Xav Nyob Ze Ze Koj

Laj Kab Thaiv Kev Hlub

Hlub Tsis Muaj Peev Qhia

Tus Niam Tsev Yog Lub Pov Haum