Title Tsis Xav Raug Tsim Txom
Artist Ywj Siab Xyooj
Album nothing entered
Readed 1,888 views on this post

Txawm tsis tas noog seb
Koj yuav xaiv leej twg
Los ntsia koj xwb yeej paub zoo lawm
Txawm tsis tas noog
Yeej paub tias hauv koj siab
Nws xav kom kuv no ncaim koj mus

Txawm tsis muaj tus qhia
Los ntsia xwb yeej nkag siab
Yeej txhais tau koj txhua yam
Thaum koj mus yuav luag lawm
Yeej paub kuv zoo li cas
Tsis tas yuav kim sijhawm ntxiv

Vim tsis xav raug koj tsim txom
Uas niaj hnub mob lub siab li no
Vim kuv tsis yog tus koj xav tau
Hauv koj lub siab ntshaw
Txaus siab tso koj mus

Vim tsis xav raug koj tsim txom
Thaum paub tias kuv tsis tshuav dabtsi
Hauv koj siab twb muaj dua tus tshiab
Tsim nyog txiav txim siab
Tso koj mus rau luag yuav zoo dua

Vim tsis xav raug koj tsim txom
Uas niaj hnub mob lub siab li no
Vim kuv tsis yog tus koj xav tau
Hauv koj lub siab ntshaw
Txaus siab tso koj mus

Vim tsis xav raug koj tsim txom
Thaum paub tias kuv tsis tshuav dabtsi
Hauv koj siab twb muaj dua tus tshiab
Tsim nyog txiav txim siab
Tso koj mus rau luag yuav zoo dua

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply