Title Nos Yog Kuv
Artist WhyteShadows
Album nothing entered
Readed 1,456 views on this post

Ua zoo mloog qhob kuv hais, tus uas koj pom no yog kuv
Txhua hnub, txhuab zaug, kuv yeej zoo kuv lis qub tsis hloov
Txhob xav tias koj yuav yuawm tau kuv ua li koj nyiam
Koj puas hnov tej lus uas kuv hais no
Txhob xav kuv ua lis koj nyiam
Kuv muaj siab, muaj ntsws,yeej txawj xav
Kuv paub, qhov kuv ntshaws, baby
Txhuas yam kuv ntshaws kuv tau
Kuv tsis vam leej twg lis, oh yeah
Nos yog kuv
Koj puas nkag siab tej kuv hais
Los koj xav tias kuv lam hais xwb
Ua zoo mloog tsam koj tsis tos taub
I’m sick and tire of your rules
I’m gonna break one to show you
Txij no mus kuvtsis mloog
Just shut up

CHORUS:
Complication of who I am
Secrets you don’t understand
Only I can comprehend my life
It’s beginning, its end
So baby, listen up, you either takeit or leave it
This is Me

Txhuas yam uas koj paub txog kuv no
Koj puas tseem xav hlub kuv baby
Kuv yeej zoo li kuv hais
Kuv tsis hloov kuv tus kheej rau leejtwg
Can you take me for who I am?
Can you accept my way of thinking?
Baby, this is who I am
What you see is what you get

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply