Title Koj Puas Tseem Hlub Tagkis
Artist IIU
Album nothing entered
Readed 3,684 views on this post

Hmo no koj yog kuv ib leeg tug
Muaj koj thiab kuv
Koj muab tag nrho lub siab
Rau kuv ib leeg xwb
Hmo no hauv koj lub qhov muag
Kuv paub tias koj hlub kuv npaum cas

Hmo no koj tsis hais ib lo lus
Los kuv yeej paub tias
Kuv tsuas yog koj, koj ib leeg tus
Tiamsi tagkis thaum lub hnub tawm
Kuv hais

Koj puas tseem hlub kuv ib yam li hmo no
Puas yuav zoo li mus tag ib txhis
Los yog ib pliag xwb ce tagkis ploj mus lawm
Kuv puas ntseeg tau koj cov lus
Tias hlub mus txog hnub kawg
Koj puas tseem hlub kuv tagkis tuaj mus
Puas yuav zoo li mus tag ib txhis
Los yog ib pliag xwb ce tagkis ploj mus lawm
Kuv puas ntseeg tau koj cov lus
Tias hlub mus txog hnub kawg
Koj puas tseem hlub tagkis

Hmo no koj tsis hais ib lo lus
Los kuv yeej paub tias
Kuv tsuas yog koj, koj ib leeg tus
Tiamsi tagkis thaum lub hnub tawm
Kuv hais

Koj puas tseem hlub kuv ib yam li hmo no
Puas yuav zoo li mus tag ib txhis
Los yog ib pliag xwb ce tagkis ploj mus lawm
Kuv puas ntseeg tau koj cov lus
Tias hlub mus txog hnub kawg
Koj puas tseem hlub kuv tagkis tuaj mus
Puas yuav zoo li mus tag ib txhis
Los yog ib pliag xwb ce tagkis ploj mus lawm
Kuv puas ntseeg tau koj cov lus
Tias hlub mus txog hnub kawg
Koj puas tseem hlub tagkis

Koj puas tseem hlub kuv ib yam li hmo no
Puas yuav zoo li mus tag ib txhis
Los yog ib pliag xwb ce tagkis ploj mus lawm
Kuv puas ntseeg tau koj cov lus
Tias hlub mus txog hnub kawg

1 Comment

  1. @@ Good songs

Leave a Reply