Title Daim Ias Tawg
Artist Luj Yaj
Album nothing entered
Readed 1,736 views on this post

Daim ias tawg lawm muab los sib lov
Nws tsis nrhov zoo li qub
Yuav muab nciab mev, nciab ntab
Nciab mus los yeej tsis dus li yav tag los.

Daim ias tawg lawm muab rov sib puab
Nws tsis sib npuab kom nyob ruaj ntshej
Yuav lov pes tsawg los tseem xib pleb
Nws qhov nyiag phem yeej nyob tsis ploj

Chorus:
Daim ias tawg lawm yuav tsus pov ntshev
Txhob ua luj lev yuav dua daim tshiab
Nkawv daim ias qub yuav mob lus siab
Mus tas ib tiam tsis muaj hnub zoo.

Daim ias tawg lawm foob los tsis ruaj
Yuav muab suab npuab ncav los tsis qhawm
Nws kab nyiag pleb yeej nyob nruas nraws
Nws tej kab tawg yuav hliav yus tes

Chorus

Daim ias tawg lawm foob los tsis ruaj
Yuav muab suab npuab ncav los tsis qhawm
Nws kab nyiag pleb yeej nyob nruas nraws
Nws tej kab tawg yuav hliav yus tes

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply